Skip to content

Privacy policy

Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje („Politika“) aprašoma, kaip „Elinta Charge“, UAB („Elinta Charge“, UAB „, „mes“, „mes“ arba „mūsų“) renka, saugo ir naudoja jūsų asmenį identifikuojančią informaciją („Asmens informacija“). („Vartotojas“, „jūs“ arba „jūsų“) gali pateikti www.evchargingmarket.com svetainę ir bet kokius jos produktus ar paslaugas (bendrai „svetainė“ arba „Paslaugos“). Jame taip pat aprašomi jūsų pasirinkimai, susiję su jūsų asmenine informacija, ir kaip galite pasiekti ir atnaujinti šią informaciją. Ši Politika netaikoma įmonių, kurių nesame savininkai ir kurių mes nekontroliuojame, arba asmenims, kurių nesame įdarbinami ir nevaldome, veiklai.

Automatinis informacijos rinkimas

Kai lankotės svetainėje, mūsų serveriai automatiškai įrašo informaciją, kurią siunčia jūsų naršyklė. Šie duomenys gali apimti tokią informaciją kaip jūsų įrenginio IP adresas, naršyklės tipas ir versija, operacinės sistemos tipas ir versija, kalbos nuostatos arba tinklalapis, kuriame lankėtės prieš apsilankydami mūsų svetainėje, mūsų svetainės puslapiai, kuriuose lankotės, laikas, praleistas tuose puslapiuose, informaciją, kurios ieškote mūsų svetainėje, prieigos laikus ir datas bei kitą statistiką.

Asmeninės informacijos rinkimas

Galite apsilankyti Svetainėje nepasakydami mums, kas esate, ir neatskleisdami jokios informacijos, pagal kurią kas nors galėtų jus atpažinti kaip konkretų, identifikuojamą asmenį. Tačiau jei norite naudotis kai kuriomis Tinklalapio funkcijomis, jūsų bus paprašyta pateikti tam tikrą asmeninę informaciją (pavyzdžiui, savo vardą ir el. pašto adresą). Mes gauname ir saugome bet kokią informaciją, kurią sąmoningai pateikiate mums, kai kuriate paskyrą, perkate arba užpildote bet kokias internetines formas svetainėje. Jei reikia, ši informacija gali apimti jūsų el. pašto adresą, vardą arba kitą asmeninę informaciją. Galite pasirinkti nepateikti mums savo Asmeninės informacijos, tačiau tuomet gali nepavykti pasinaudoti kai kuriomis Tinklalapio funkcijomis. Vartotojai, kurie nėra tikri, kokia informacija yra privaloma, kviečiami susisiekti su mumis.

Asmeninės informacijos tvarkymas

Galite pasiekti, papildyti, atnaujinti ir ištrinti tam tikrą asmeninę informaciją apie jus. Informacija, kurią galite peržiūrėti, atnaujinti ir ištrinti, gali keistis keičiantis svetainei ar paslaugoms. Tačiau kai atnaujinate informaciją, mes galime išsaugoti nepataisytos informacijos kopiją savo įrašuose. Ištrynus tokią informaciją iš paskyros, dalis informacijos gali likti mūsų privačiuose įrašuose. Mes saugosime ir naudosime jūsų asmeninę informaciją tiek, kiek reikia, kad įvykdytume savo teisinius įsipareigojimus, išspręstume ginčus ir vykdytume susitarimus, nebent įstatymai reikalauja ar leidžia ilgesnio saugojimo laikotarpio. Mes galime naudoti bet kokius apibendrintus duomenis, gautus iš jūsų asmeninės informacijos arba į kurią įtraukta, kai ją atnaujinate arba ištrinate, bet ne tokiu būdu, kuris leistų jus identifikuoti. Pasibaigus saugojimo laikotarpiui, Asmens informacija bus ištrinta. Todėl, pasibaigus saugojimo terminui, teisė susipažinti su duomenimis, teisė juos ištrinti, teisė ištaisyti duomenis ir teisė į duomenų perkeliamumą negali būti įgyvendinama.

Surinktos informacijos naudojimas ir apdorojimas

Bet kokia informacija, kurią renkame iš jūsų, gali būti naudojama jūsų patirčiai suasmeninti; tobulinti mūsų svetainę; gerinti klientų aptarnavimą ir atsakyti į mūsų klientų užklausas ir el. apdoroti sandorius; siųsti naujienlaiškius; siųsti informacinius el. laiškus, pvz., slaptažodžio priminimus, atnaujinimus ir pan.; valdyti ir valdyti mūsų svetainę ir paslaugas. Automatiškai renkama informacija naudojama tik galimiems piktnaudžiavimo atvejams nustatyti ir statistinei informacijai apie svetainės naudojimą gauti. Ši statistinė informacija kitaip nėra apibendrinta taip, kad būtų galima identifikuoti bet kurį konkretų sistemos vartotoją.

Galime tvarkyti su jumis susijusią asmeninę informaciją, jei yra vienas iš šių sąlygų: (i) davėte sutikimą vienu ar daugiau konkrečių tikslų. Atminkite, kad pagal kai kuriuos teisės aktus mums gali būti leista tvarkyti informaciją tol, kol jūs neprieštarausite tokiam tvarkymui (atsisakydami), nesiremdami sutikimu ar kitu iš toliau nurodytų teisinių pagrindų. Tačiau tai netaikoma, kai Asmens informacijos tvarkymui taikomas Europos duomenų apsaugos įstatymas; (ii) informacijos teikimas yra būtinas norint įvykdyti susitarimą su jumis ir (arba) bet kokius ikisutartinius įsipareigojimus; (iii) apdorojimas būtinas, kad būtų laikomasi teisinių įsipareigojimų, kurie jums taikomi; (iv) tvarkymas yra susijęs su užduotimi, kuri atliekama visuomenės labui arba įgyvendinant mums suteiktus oficialius įgaliojimus; (v) Tvarkyti būtina siekiant teisėtų interesų, kurių siekiame mūsų arba trečiosios šalies. Bet kuriuo atveju mielai paaiškinsime konkretų teisinį pagrindą, kuris taikomas tvarkymui, ir ypač tai, ar Asmens informacijos teikimas yra įstatyminis ar sutartinis reikalavimas, ar reikalavimas, būtinas norint sudaryti sutartį.

Informacijos perdavimas ir saugojimas

Atsižvelgiant į jūsų buvimo vietą, duomenų perdavimas gali apimti jūsų informacijos perdavimą ir saugojimą ne jūsų šalyje. Jūs turite teisę sužinoti apie informacijos perdavimo į šalį, nepriklausančią Europos Sąjungai, teisinį pagrindą arba į bet kurią tarptautinę organizaciją, kuriai taikoma viešoji tarptautinė teisė arba kurią įsteigė dvi ar daugiau šalių, pavyzdžiui, JT, ir apie saugumo priemones, kurių imasi kad apsaugotume jūsų informaciją. Jei toks perdavimas įvyksta, daugiau sužinoti galite peržiūrėję atitinkamus šio dokumento skyrius arba pasiteirauti su mumis kontaktų skiltyje pateikta informacija.

Vartotojų teisės

Galite pasinaudoti tam tikromis teisėmis, susijusiomis su mūsų tvarkoma informacija. Visų pirma, jūs turite teisę atlikti šiuos veiksmus: (i) turite teisę atšaukti sutikimą, jei anksčiau davėte sutikimą tvarkyti jūsų informaciją; (ii) turite teisę nesutikti, kad jūsų informacija būtų tvarkoma, jei tvarkymas atliekamas remiantis kitu teisiniu pagrindu nei sutikimas; (iii) turite teisę sužinoti, ar mes tvarkome informaciją, gauti informaciją apie tam tikrus apdorojimo aspektus ir gauti apdorojamos informacijos kopiją; (iv) turite teisę patikrinti savo informacijos tikslumą ir prašyti ją atnaujinti arba pataisyti; (v) tam tikromis aplinkybėmis turite teisę apriboti savo informacijos tvarkymą; tokiu atveju mes netvarkysime jūsų informacijos jokiu kitu tikslu, išskyrus jos saugojimą; (vi) tam tikromis aplinkybėmis turite teisę reikalauti, kad iš mūsų ištrintume jūsų asmeninę informaciją; (vii) turite teisę gauti savo informaciją susistemintu, įprastai naudojamu ir mašininiu būdu nuskaitomu formatu ir, jei techniškai įmanoma, be jokių kliūčių perduoti ją kitam duomenų valdytojui. Ši nuostata taikoma, jei jūsų informacija tvarkoma automatizuotomis priemonėmis ir tvarkoma remiantis jūsų sutikimu, sutartimi, kurios dalis esate, arba ikisutartiniais įsipareigojimais.

Teisė nesutikti su tvarkymu

Kai Asmens informacija tvarkoma siekiant visuomenės interesų, vykdant mums suteiktus oficialius įgaliojimus arba mūsų teisėtų interesų tikslais, galite nesutikti su tokiu tvarkymu, nurodydami su jūsų konkrečia situacija susijusį pagrindą, pateisinantį prieštaravimas. Tačiau turite žinoti, kad jei jūsų Asmeninė informacija būtų tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslais, galite bet kada nesutikti su tokiu tvarkymu nepateikdami jokio pagrindimo. Norėdami sužinoti, ar mes tvarkome asmeninę informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais, galite peržiūrėti atitinkamas šio dokumento dalis.

Kaip pasinaudoti šiomis teisėmis

Bet kokie prašymai pasinaudoti Vartotojo teisėmis gali būti nukreipti Savininkui šiame dokumente nurodytais kontaktiniais duomenimis. Šie prašymai gali būti vykdomi nemokamai, o savininkas juos išnagrinės kuo anksčiau.

Atsiskaitymas ir mokėjimai

Mes naudojame trečiųjų šalių mokėjimų tvarkytojus, kad padėtų mums saugiai apdoroti jūsų mokėjimo informaciją. Tokiems trečiųjų šalių duomenų tvarkytojams jūsų Asmeninės informacijos naudojimą reglamentuoja jų atitinkamos privatumo politikos nuostatos, kuriose gali būti arba nėra privatumo apsaugos priemonių, tokių kaip ši privatumo politika. Siūlome peržiūrėti atitinkamą jų privatumo politiką.

Vaikų privatumas

Mes sąmoningai nerenkame jokios asmeninės informacijos iš jaunesnių nei 13 metų vaikų. Jei esate jaunesnis nei 13 metų, nepateikite jokios asmeninės informacijos per mūsų svetainę ar paslaugą. Raginame tėvus ir teisėtus globėjus stebėti savo vaikų naudojimąsi internetu ir padėti įgyvendinti šią politiką, nurodydami savo vaikams niekada neteikti Asmens informacijos per mūsų svetainę ar paslaugą be jų leidimo. Jei turite pagrindo manyti, kad vaikas iki 13 metų pateikė mums Asmeninę informaciją per mūsų svetainę ar paslaugą, susisiekite su mumis. Taip pat turite būti bent 16 metų amžiaus, kad sutiktumėte, kad jūsų Asmeninė informacija būtų tvarkoma jūsų šalyje (kai kuriose šalyse galime leisti tai padaryti jūsų tėvams arba globėjams jūsų vardu).

Naujienlaiškiai

Siūlome elektroninius naujienlaiškius, kuriuos galite bet kada savanoriškai užsiprenumeruoti. Galite pasirinkti nebegauti mūsų naujienlaiškių ar rinkodaros el. laiškų, vykdydami šiuose el. laiškuose pateiktas prenumeratos atsisakymo instrukcijas arba susisiekę su mumis. Tačiau ir toliau gausite esminius el. laiškus dėl operacijų.

Slapukai

Svetainėje naudojami „slapukai“, kad padėtų suasmeninti jūsų patirtį internete. Slapukas yra tekstinis failas, kurį tinklalapio serveris įdeda į jūsų standųjį diską. Slapukai negali būti naudojami programoms paleisti arba virusams pristatyti į jūsų kompiuterį. Slapukai yra unikaliai priskirti jums ir juos gali nuskaityti tik to domeno žiniatinklio serveris, kuris jums išdavė slapuką. Mes galime naudoti slapukus norėdami rinkti, saugoti ir sekti informaciją statistiniais tikslais, kad galėtume valdyti savo svetainę ir paslaugas. Jūs turite galimybę priimti arba atmesti slapukus. Daugelis žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet paprastai galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir atsisakyti slapukų, jei norite. Jei nuspręsite atmesti slapukus, jums gali nepavykti visiškai naudotis Svetainės ir Paslaugų funkcijomis. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukus ir kaip juos valdyti, apsilankykite internetcookies.org

Be slapukų ir susijusių technologijų naudojimo, kaip aprašyta aukščiau, mes taip pat galime leisti tam tikroms trečiųjų šalių įmonėms padėti mums pritaikyti reklamą, kuri, mūsų nuomone, gali sudominti vartotojus, ir rinkti bei naudoti kitus duomenis apie vartotojų veiklą svetainėje. Šios įmonės gali teikti skelbimus, kurie taip pat gali įdėti slapukus ir kitaip stebėti naudotojų elgesį.

Nesekti signalų

Kai kuriose naršyklėse yra funkcija Nestebėti, kuri praneša jūsų lankomoms svetainėms, kad nenorite, kad būtų stebima jūsų veikla internete. Stebėjimas nėra tas pats, kas naudoti ar rinkti informaciją, susijusią su svetaine. Šiais tikslais stebėjimas reiškia asmenį identifikuojančios informacijos rinkimą iš vartotojų, kurie naudojasi ar lankosi svetainėje ar internetinėje paslaugoje, kai jie laikui bėgant pereina į skirtingas svetaines. Kaip naršyklės perduoda signalą „Nesekti“, dar nėra vienoda. Todėl ši svetainė dar nėra nustatyta taip, kad interpretuotų arba reaguotų į jūsų naršyklės perduodamus signalus Nesekti. Nepaisant to, kaip išsamiau aprašyta šioje Politikoje, ribojame jūsų asmeninės informacijos naudojimą ir rinkimą.

Filialai

Informaciją apie jus galime atskleisti savo filialams, kad galėtume pasiūlyti jums susijusių ar papildomų produktų ir paslaugų. Bet kokią su jumis susijusią informaciją, kurią teikiame savo filialams, tos filialai tvarkys pagal šios privatumo politikos sąlygas.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitas svetaines, kurios mums nepriklauso ir kurių nekontroliuojame. Atminkite, kad nesame atsakingi už tokių kitų svetainių ar trečiųjų šalių privatumo praktiką. Raginame jus žinoti, kai išeinate iš mūsų svetainės, ir perskaityti kiekvienos svetainės, kurioje gali būti renkama asmeninė informacija, privatumo pareiškimus.

Informacijos saugumas

Saugome informaciją, kurią pateikiate kompiuterių serveriuose kontroliuojamoje, saugioje aplinkoje, apsaugotoje nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mes laikomės pagrįstų administracinių, techninių ir fizinių apsaugos priemonių, siekdami apsisaugoti nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, keitimo ir atskleidimo Asmeninei informacijai, kurią ji kontroliuoja ir saugo. Tačiau negalima garantuoti duomenų perdavimo internetu ar belaidžiu tinklu. Todėl, nors mes siekiame apsaugoti jūsų asmeninę informaciją, jūs pripažįstate, kad (i) yra interneto saugumo ir privatumo apribojimų, kurių mes negalime kontroliuoti; (ii) negali būti garantuotas bet kokios informacijos ir duomenų, kuriais keičiatės tarp jūsų ir mūsų svetainės, saugumas, vientisumas ir privatumas; ir (iii) bet kokią tokią informaciją ir duomenis, nepaisant visų pastangų, gali peržiūrėti arba sugadinti trečioji šalis.

Duomenų pažeidimas

Jei sužinotume, kad dėl išorinės veiklos, įskaitant, bet neapsiribojant saugumo atakomis ar sukčiavimu, buvo pažeista Svetainės saugumas arba vartotojų asmeninė informacija buvo atskleista nesusijusioms trečiosioms šalims, pasiliekame teisę imtis pagrįstai tinkamų priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant, tyrimą ir pranešimų teikimą, taip pat pranešimus teisėsaugos institucijoms ir bendradarbiavimą su jomis. Duomenų pažeidimo atveju dėsime pagrįstas pastangas, kad informuotume paveiktus asmenis, jei manysime, kad dėl pažeidimo kyla pagrįsta rizika, kad vartotojas gali pakenkti, arba jei įstatymai privalo pranešti kitaip. Kai tai padarysime, atsiųsime jums el.

Teisinis atskleidimas

Atskleisime bet kokią informaciją, kurią renkame, naudojame ar gauname, jei to reikalauja ar leidžia įstatymai, pavyzdžiui, kad įvykdytume teismo šaukimą ar panašų teisinį procesą, ir kai sąžiningai manysime, kad atskleidimas yra būtinas siekiant apsaugoti mūsų teises, apsaugoti jūsų saugumą. ar kitų saugumui, tirti sukčiavimą arba atsakyti į vyriausybės užklausą. Jei pereiname prie verslo, pvz., susijungiame ar įsigyjame kitą įmonę arba parduodame visą jos turtą arba jo dalį, jūsų vartotojo paskyra ir asmeninė informacija greičiausiai bus perduota.

Pakeitimai ir pataisos

Mes galime retkarčiais atnaujinti šią privatumo politiką savo nuožiūra ir informuosime jus apie bet kokius esminius būdo, kuriuo elgiamės su asmenine informacija, pasikeitimus. Kai bus atlikti pakeitimai, mes peržiūrėsime atnaujintą datą šio puslapio apačioje. Be to, savo nuožiūra galime pateikti jums pranešimą kitais būdais, pavyzdžiui, naudodami jūsų pateiktą kontaktinę informaciją. Bet kuri atnaujinta šios privatumo politikos versija įsigalios iš karto po pataisytos privatumo politikos paskelbimo, jei nenurodyta kitaip. Jūsų tolesnis naudojimasis Svetaine ar Paslaugomis po peržiūrėtos Privatumo politikos (ar kito tuo metu nurodyto akto) įsigaliojimo datos reiškia jūsų sutikimą su šiais pakeitimais. Tačiau be jūsų sutikimo nenaudosime jūsų Asmens duomenų kitaip, nei buvo nurodyta jūsų Asmens duomenų rinkimo metu.

Šios politikos priėmimas

Jūs patvirtinate, kad perskaitėte šią Politiką ir sutinkate su visomis jos sąlygomis. Naudodamiesi svetaine ar jos paslaugomis sutinkate laikytis šios politikos. Jei nesutinkate laikytis šios Politikos sąlygų, jūs neturite teisės naudotis Tinklalapiu ir jos paslaugomis ar prieiti prie jos.

Susisiekus su mumis

Jei norite susisiekti su mumis, kad sužinotumėte daugiau apie šią Politiką, arba norite susisiekti su mumis bet kokiu klausimu, susijusiu su asmeninėmis teisėmis ir jūsų asmenine informacija, galite atsiųsti el. laišką adresu info@evchargingmarket.com.

Šis dokumentas paskutinį kartą buvo atnaujintas 2020 m. liepos 1 d

 

lietuvių